Fotogalerie 2015

Datum: 29. 7. 2015 | Počet fotografií: 24

Zastupitelstvo obce se jednohlasně rozhodlo zpříjemnit našim dětem zakončení školního roku a tak uspořádalo dne 1. 7. na hasičském hřišti dětský den pod názvem „Oslava prázdnin“.  Pro děti byla připravena řada disciplín. Překážková dráha, chůdy, skákání v pytli, lovení bonbónů. Ostrostřelci stříleli ze vzduchovky, práci hasičů si vyzkoušeli při srážení lahve vodním proudem. Malířské nadání účastníků prověřilo kreslení autoportrétu se zavázanýma očima pod odborným vedením paní učitelky Kristýny. Ti nejodvážnější si mohli vyzkoušet chůzi po laně.
Počasí nám přálo, sluníčko pálilo a tak připravená hasičská káď s vodou byla stále v obležení. Kupodivu ale nebyla určena ke koupání, ale k chlazení nápojů. Výběr byl pestrý, uspokojil nejen děti, ale i dospělé.
Při pohybu na čerstvém vzduchu rychle vyhládne. Tak jsme zapálili oheň a všichni si mohli opéct špekáček či klobásu a doplnit tak vydanou energii. Na začínající prázdniny ji budou určitě potřebovat. S ubývajícím světlem pomalu ubývalo i dětí až jsme se rozešli všichni. / JK

Datum: 14. 5. 2015 | Počet fotografií: 41

V pátek 8. května pořádali Přátelé pěší turistiky Desná tradiční jarní vycházku. Sešli jsme se v 8 hodin u hasičské zbrojnice. Účast byla hojná, potěšil především vzrůstající počet dětí. Vydali jsme se směrem na Zadní háje. Než jsme se k nim dostali, nalezli děti zraněnou poštolku, která s námi absolvovala celý zbytek výletu. Odpoledne ji potom za pomoci rodičů odvezli na záchrannou stanici Pasíčka. V hájích jsme si prohlédli slaměnou chaloupku a myslivecké útočiště. Dále jsme pokračovali do Vidlaté Seče. Zde jsme navštívili bioplynovou stanici a včelařský provoz ZD DÚ. Obojí s odborným výkladem zaměstnanců, kteří ochotně odpovídali na naše všetečné dotazy. Dále jsme vydali Malou a Velkou stranou Seče Vidlaté směr Chotěnov. Za Sečí jsme opustili silnici směrem doleva a do Chotěnova došli vrchem. Zde jsme si prohlédli studnu s vodníkem a poslechli si výklad o vzniku tohoto díla. Také jsme mohli obdivovat historickou hasičskou stříkačku. Z důvodu pokročilé denní doby a únavy všech dvou zbylých dětských účastníků, jsme se rozhodli vzdát zbytek plánované trasy a vydat se přímo k cíli, hostinci Pod Hájem. Dále pokračovala pouze skupinka nejvytrvalejších. S nimi jsme se později setkali v cíli při občerstvování. / JK

Datum: 6. 5. 2015 | Počet fotografií: 53

Dne 30.04.2015 se na hasičském hřišti uskutečnil historicky první ročník pálení čarodějnic pořádaný zastupitelstvem obce. Vzhledem k absenci tradice, panovala během příprav mírně nervózní atmosféra. Nikdo netušil, jaká bude účast. Nakonec ale vše dopadlo nad očekávání dobře. Lidí přišlo dost a hlavně se spolu setkali a bavili se, což je na takovýchto akcích to hlavní. Doufám, že další ročníky dopadnou ještě lépe.
A co na to předci?
Noc z 30. dubna na 1. května, Filipojakubská noc, Valpuržina noc, Beltine, byla pokládána za magickou. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“.
Pálení čarodějnic je starý keltský svátek. Vše nasvědčuje tomu, že vychází z jejich nejdůležitějšího svátku Beltine. Beltine ve starokeltštině znamená "oheň na uctění boha Belena" učitele druidů a ochránce lidu. Ceremonie začala 30. dubna tím, že druidové zapálili oheň od něhož pak lidé z oppida či vesnice zapalovali ohně ve svých krbech. Kolem ohně se tančily ceremoniální tance Někde se vztyčovala májka. Tehdy to byl hlohem ozdobený kmen břízy, pomalovaný bílými a červenými spirálami. Lidé chodili k blízkým menhirům, polévali je vodou a prosili za příznivé počasí či bohatý lov.
Se sílícím vlivem germánů rostl i význam zapáleného ohně, který plnil zejména očistnou funkci. Vstoupil zde však také zcela nový prvek nočního reje zlých sil (na vrchu Brocken v Harzu). Církev nejprve proti tomuto svátku bojovala, avšak později jej  zasvětila svaté Valpurgii, bojovnici proti temným silám (odtud Valpuržina noc).
Během Valpuržiny noci se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat. Zde tančí, hodují a radují se ze všeho zlého co kdy komu napáchaly. Poté se rozletí na košťatech po okolí, aby ještě více škodily lidem, dobytku a budoucí úrodě. Na zahnání čarodějnic muži práskali na návsi bičem, stříleli z pušek a hlídali velký oheň (ochrannou vatru). Postupem času se z těchto ohňů stávalo "pálení čarodějnic". Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky, aby lidé letící čarodějnice viděli, případně přímo srazili k zemi a hned ji v ohni upálili. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti. A věřilo se, že se právě tuto noc otevírají místa s ukrytým pokladem. Aby se hledající před temnými silami ubránil, musel mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu, hostii a další předměty.
Snaha překrýt tento ryze pohanský svátek boje dobra se zlem křesťanskou symbolikou vedl k tomu, že ještě v průběhu středověku byl svátek zasvěcen apoštolům Filipu a Jakubovi, aby jejich význam pohanský rituál zastínil. Odtud vychází i pojmenování Filipojakubská noc.
Tento svátek se přes velké úsilí církve a později i komunistického režimu nikdy nepodařilo zcela vymýtit. Byl oslavou plodnosti a příchodu jara, obřadem, který měl zajistit hojnou úrodu a po celý rok blahobyt. Byl to konec zimy, času strádání a dobytek se začal vyhánět na pastvy. Očistný oheň spaloval všechny temné síly, vše zlé a špatné. / JK