Obec Desná u Litomyšle

Obecní úřad Desná
Desná 100
57001 Litomyšl

Telefon: 461 631 262
Fax: 475 201 865
E-mail: ou@obecdesna.cz
www.obecdesna.cz

IČ: 00579483
Č.Ú.: 1283416309/0800

... Desná na mapě ...
 

Čísla tísňového volání

112 Jednotná tísňová linka
150 Hasičský sbor
155 Zdravotnická služba
158 Policie ČR

 

Aktuality

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách obce Desná u Litomyšle. Věříme, že Vás naše stránky zaujmou a stanete se jejich častými návštěvníky. Budeme se snažit Vám zde poskytnout všechny potřebné aktuální informace.

27. března 2020 - Z hlášení rozhlasu

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 dojde k redukci veřejné železniční a linkové dopravy zajišťované Pardubickým krajem. Omezení dopravy budou následující: a) počínaje dnem 28. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude bez náhrady zrušena veřejná linková autobusová doprava o sobotách, nedělích a státních svátcích, b) počínaje dnem 28. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné železniční dopravě o sobotách, nedělích a státních svátcích, c) počínaje dnem 30. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné železniční a autobusové dopravě v pracovních dnech. Informace o jízdních řádech budou zveřejněny na Portále Pardubického kraje.

19. března 2020 - Informace Technických služeb Hlinsko

Kromě zdravotníků, policie, hasičů, prodavaček, jsou tu i zaměstnanci Technických služeb Hlinsko, s.r.o., kteří každodenně zajišťují to, co je naprostou samozřejmostí - odvážejí komunální odpad. Prosíme proto občany. aby v této složité době, měli o to víc na paměti jak zacházet s odpady a tím i předcházet šíření jakýchkoliv infekčních nemocí, tím spíše šíření nového typu koronaviru. Pokud používáte jednorázové roušky nebo kapesníky, je třeba s nimi zacházet, jakoby to byl infekční odpad, měly by skončit v uzavřeném plastovém pytlíku a odhozené by měly být v nádobách určených na komunální odpad (popelnice) případně kontejnerů určených na komunální odpad!!! Tento odpad v žádném případě nesmí končit v kontejnerech na papír nebo v jakémkoliv jiném kontejneru na separovaný odpad!!! S tímto odpadem dále naši zaměstnanci pracují a třídí, tedy s ním přichází do přímého styku. Pokud se i naši zaměstnanci nakazí jakýmkoliv infekčním onemocněním a budou nuceni zůstat v izolaci nebo karanténě, nebude kdo by Vám Váš odpad odvezl k likvidaci. Děkujeme, že jste zodpovědní jak k sobě, tak k ostatním, a že k tomuto problému přistoupíte aktivně.

18. března 2020 - Z hlášení rozhlasu

Paní Jana Urbanová, Desná 114 oznamuje, že v případě zájmu o roušky lze volat na telefon č. 774 030 588.

27. března 2020 - Z hlášení rozhlasu

Na základě odborných doporučení a vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, vyhlášení krizového stavu Vládou ČR k průběhu pandemie COVID-19, jsou požadavky různých úřadů, zdravotnických zřízení či obvodních lékařů shrnuty přibližně do těchto zásad: 1) vyřizovat pouze neodkladné záležitosti 2) vždy si nejdříve domluvit schůzky či návštěvy telefonicky 3) používat ochranné prostředky, roušky nebo respirátory 4) pokud to jde, tak se vyvarovat přímého styku s dalšími osobami 5) dodržovat zásady hygieny a zajistit dostatečný přísun vitamínů. Při zachování těchto zásad se značně omezí šíření nového COVID-19 6) možnost vyzvednutí látkových ochranných roušek na obecním úřadě nebo objednat u p. Urbanové, Desná 114, tel. č. 774 030 588, případně p. Stráníkové.

18. března 2020 - Opatření hejtmana v době nouzového stavu 03/2020

Podle ustanovení § 14 odst.4 písm. h) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 za použití zmocnění uvedeném v ustanovení § 14 odst.6 krizového zákona - nařizuji zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen příslušnými vládními usneseními i za nouzového stavu (zejména prodejny potravin, pohonných hmot a paliv, hygienických prostředků, lékárny, výdejny zdravotnických prostředků, prodejny tiskovin a tabákových výrobků apod.), sociálních a zdravotnických zařízení, školských zařízení a pošt na území Pardubického kraje počínaje dnem 18. 3. 2020 od 18.00 hodin do odvolání, nejdéle však do doby trvání nouzového stavu.

18. března 2020 - Oznámení

Na základě odborných doporučení vzhledem k aktuální epidemiologické situaci vyhlášené pandemie COVID-19 bude omezena ordinační doba do odvolání: Pondělí 7.30 - 10 hod. Úterý 7.30 - 10 hod. Středa 7.30 - 10 hod. Čtvrtek 7.30 - 10 hod. Pátek 7.30 - 10 hod. Děkujeme za pochopení.

13. března 2020 - Dočasné přerušení provozu Mateřské školy Desná, okres Svitavy

Zřizovatel školy Obec Desná, zastoupená starostou Jaroslavem Kladivou, rozhodl v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 o dočasném přerušení provozu Mateřské školy Desná, okres Svitavy s účinností od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání. Jaroslav Kladivo, starosta

13. března 2020 - Z hlášení rozhlasu

Vážení rodiče, v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 rozhodl zřizovatel Mateřské školy Desná, okres Svitavy (Obec Desná, zastoupená starostou obce), o dočasném přerušení provozu Mateřské školy Desná, okres Svitavy ze závažných organizačních příčin s účinností od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání. Potvrzení o čerpání ošetřování pro Vaše dítě Vám vystavíme v ředitelně školy od pondělí 16. 3. 2020 v době od 8.000 do 12.00 hodin nebo dle telefonické domluvy (Bc. Anna Veselíková, tel. 721 245 807). Od pondělí budou obědy automaticky odhlášené. Děkujeme za pochopení, máme Vás rádi a věříme, že se všichni ve zdraví sejdeme. Bc Anna Veselíková, ředitelka školy

13. března 2020 - Z hlášení rozhlasu

Farnost Mladočov oznamuje, že vzhledem k nastalým zdravotním omezením a rozhodnutím královehradeckého biskupa Jana z 12.3.2020 se všechny zadané mše svaté v neděli i ve všedních dnech budou sloužit do odvolání jen bez účasti lidu. Podrobné informace najdete na webových stránkách "farnost Mladočov", případně u Stanislava Tomšíčka a jiných farních aktivistů. Doporučuje se prožívat mše svaté v plném duchovním užitku prostřednictvím televize, na televizi Noe, na webu "mseonline", kde jsou mše sv. v přímém přenosu vysílány po celý den, rádia Proglas a jiných mediích.

11. března 2020 - Z hlášení rozhlasu

Upozorňujeme, že tradiční Setkání seniorů v Lubné se z důvodu mimořádného vládního opatření ruší.

11. března 2020 - Z hlášení rozhlasu

Pardubický kraj upozorňuje cestující, že od pátku 13. 3. 2020 bude v autobusové dopravě Pardubického kraje zaveden prázdninový režim jízdních řádů. Upravené jízdní řády naleznete na internetové adrese: portal.idos.cz. Více informací na call centru OREDO, tel. č. 491 580 333.

11. března 2020 - Z hlášení rozhlasu

Okrasná školka Strakov Vás srdečně zve na nákup ovocných dřevin, růží, jarních skalniček, okrasných dřevin a trvalek vlastní produkce nebo od předních českých pěstitelů. Prodej bude zahájen v sobotu 14. března 2020. Otevírací doba PO-PÁ 7.00-17.00 hodin, SO 8.00-11.30 hodin. Více informací na tel. č. 461 639 001 nebo na www.ars-vavrin.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.

4. března 2020 - Z hlášení rozhlasu

U obecního úřadu byla umístěna nádoba na sběr použitých jedlých olejů a tuků. Tyto oleje a tuky se do nádoby odkládají v dobře uzavřených PET lahvích a vkládají se do nádoby bočním otvorem.

4. března 2020 - Z hlášení rozhlasu

Uhelné sklady Litomyšl upozorňují na začínající jarní slevu ledvického uhlí. Objednávky volejte na tel. č. 461 613 463 nebo mobil č. 728 954 679. Objednávat lze i přes e-mail: uhelnesklady.litomysl@lit.cz. Dále nabízí prodej štěrku a písku a dovoz mulčovací kůry.

17. dubna 2019 - Z hlášení rozhlasu

Technické služby Hlinsko upozorňují občany na plastové popelnice GAMA 120 a 240 l, které jsou levé, ale nesplňují požadavky na mechanickou odolnost při vysýpání do sběrného auta. U těchto popelnic GAMA dochází velmi často k poškození a Technické služby nebudou brát na toto poškození zřetel, ani nebudou poskytovat náhradu.

29. ledna 2018 - Přidána nová fotogalerie

347_img-0452.jpg
348_img-0455.jpg
349_img-0457.jpg

11. července 2016 - Vítání prázdnin 2016

Nový článek v sekci " Ze života v obci"

www.obecdesna.cz/109-vitani-prazdnin-2016/

3. května 2016 - Nový článek

Nový článek v sekci " Ze života v obci"

 www.obecdesna.cz/108-paleni-carodejnic-2016/

28. dubna 2016 - Nový článek

Nový článek v sekci " Ze života v obci"

 www.obecdesna.cz/107-cvicny-hasicsky-zasah-na-skolku/

26. dubna 2016 - Pálení čarodějnic 2016

263_pc-2016.jpg
275_dscn2071.jpg
276_dscn2073.jpg

21. října 2015 - Z hlášení rozhlasu

CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura upozorňuje, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení telekomunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav. Mezi tato opatření patří především povinnost se před začátkem prací vyžádat "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí". Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na internetové adrese www.cetin.cz v sekci "Naše síť.

29. července 2015 - Přidána nová fotogalerie

239_dscn0504.jpg
240_dscn0506.jpg
241_dscn0507.jpg

14. května 2015 - Nový článek v sekci "Ze života v obci"

7. května 2015 - Nový článek v sekci "Ze života v obci"

vstoupit
vstoupit

27. března 2020

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 dojde k redukci...

19. března 2020

Kromě zdravotníků, policie, hasičů, prodavaček, jsou tu i zaměstnanci Technických služeb...

18. března 2020

Paní Jana Urbanová, Desná 114 oznamuje, že v případě zájmu o roušky lze volat na telefon...

27. března 2020

Na základě odborných doporučení a vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, vyhlášení...

18. března 2020

Podle ustanovení § 14 odst.4 písm. h) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o...
jméno
heslo
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2011 © regrafika ▪ http://www.regrafika.cz