Oznamujeme

22. 6. 2022 - Z hlášení rozhlasu

Vážení občané,

v září se uskuteční opět volby do zastupitelstva naší obce Desná. Chtěl bych Vás požádat, pokud máte zájem kandidovat do zastupitelstva naší obce, aby jste se stavili na obecním úřadě v úředních hodinách pro potřebné dokumenty k vyplnění. Kandidovat bude každý sám za sebe a jelikož je zastupitelstvo devítičlenné, tak se do zastupitelstva dostanou ti, kteří budou v počtu obdržených hlasů na prvním až devátém místě. Při tomto způsobu volby nejsou žádné přepočty hlasů a volby jsou tudíž nejobjektivnější. Pokud tedy máte zájem kandidovat, tak si prosím vyzvedněte potřebné materiály do 8. července na obecním úřadě.

22. 6. 2022 - Z hlášení rozhlasu

Všeobecný praktický lékař MUDr. Pavel Jílek, Dolní Újezd oznamuje, že v úterý 28. 6. 2022 bude ordinace dopoledne 7.30 - 10.00 hodin, odpoledne  bude ordinace zavřena.

15. 6. 2022 - Z hlášení rozhlasu

Všeobecný praktický lékař MUDr. Pavel Jílek, Dolní Újezd oznamuje, že v termínu od 20. - 24. 6. 2022 bude z důvodu dovolené ordinace uzavřena. Zastupuje MUDr. Zahnášová.

Ordinace Nové Hrady    tel. 607 544 773

Pondělí           7.00  -  11.30 hodin
Úterý             12.00  -  16.00 hodin
Středa             7.00  -  11.30 hodin
Čtvrtek          12.00  -  16.00 hodin
Pátek              7.00  -  11.00 hodin

Ordinace Lubná      tel. 607 544 773

Pondělí         12.00  -  16.30 hodin
Středa           12.00  -  16.30 hodin
Pátek             12.00  -  15.00 hodin

Ordinace Sebranice     tel. 607 544 776

Úterý              7.00  -  11.30 hodin
Čtvrtek           7.00  -  11.00 hodin
Pátek            15.15  -  18.00 hodin

Obec Desná a SDH Desná Vás srdečně zvou na VII. sraz rodáků, občanů a přátel obce Desná a na oslavy 85. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v Desné v sobotu 2. července 2022.

Setkání se koná v areálu hřiště SDH Desná. Zahájení srazu je v 8:30. Slavnostní mše za rodáky a obec začne v 9:30. Dále budou následovat položení věnce a vzpomínka u pomníku padlých. Odpolední program začne od 14:00. Můžete se těšit na vystoupení dětí, kapelu Dolnovanka, ukázku požárního sportu a další. Od 19:00 bude k tanci a poslechu hrát skupina MIX. Těšíme se na Vás.

15. 6. 2022 - Z hlášení rozhlasu

Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka vás zve do Regionálního muzea v Dolním Újezdě na výstavu o větrných mlýnek "Co poháněl vítr." Výstava bude zahájena v neděli 19. června 2022 ve 14.00 hodin přednáškou o větrných mlýnech ing. Jana Doubka předsedy sekce Větrných mlýnů při Technickém muzeu v Brně. V muzeu probíhají také výstavy "Kanovník Josef Čihák" a "80. výročí heydrichiády a židovské komunity v Dolním Újezdě". Výstavy potrvají do 28. října 2022 a bude otevřeno každou neděli od 14.00 do 17.00 hodin.

8. 6. 2022 - Z hlášení rozhlasu

Chtěl bych poprosit desenské ženy, zda by byly ochotné napéci trvanlivé pečivo a cukroví na setkání rodáků, které se koná 2. července 2022. V případě zájmu o pečení se prosím obracejte na paní Věru Pavlišovou, která si vzala tuto prospěšnou činnost na starost.

4. 5. 2022 - Z hlášení rozhlasu

Dne 1. dubna 2022 uplynulo 110 let co se narodil kanovník Josef Čihák a 60 let od propuštění z komunistického lágru. U této příležitosti Regionální muzeum v Dolním Újedzě 8. 5. 2022 od 14 hodin zahájí vzpomínkovou výstavu na tuto významnou osobnost. Součástí bude také připomenutí kněží z litomyšlského regionu P. Františka Beneše. P. Jaroslava Bošiny, P. Jaroslava Kopeckého, P. Františka Kováře, P. Josefa Malého, P. Josefa Preislera, P. Bohuslava Půlkrábka, P. Tomáše Soboly a P. Martina Vícha. Výstava potrvá od 8. 5. až do 28. 10. 2022. Muzeum bude otevřeno každou neděli od 14 do 17 hodin.

28. 4. 2021 - Čipování popelnic

Vážení spoluobčané, prosím všechny občany, kteří ještě nemají očipované popelnice, nebo ti, kteří chtějí očipovat ještě další popelnici, aby se přihlásili na Obecním úřadě v Desné.

Dále připomínám nutnost opatřit všechny popelnice číslem popisným řádně čitelným i za nepříznivých povětrnostních podmínek.

20. 5. 2020 - Masáže v budově obecního úřadu

Věra Kopecká oznamuje, že od 20. května 2020 jsou opět v provozu masáže v budově obecního úřadu v Desné.

Objednat se můžete na telefonním čísle 603 764 663.

4. 3. 2020 - Nádoba na sběr použitých jedlých olejů a tuků

U obecního úřadu byla umístěna nádoba na sběr použitých jedlých olejů a tuků.

Tyto oleje a tuky se do nádoby odkládají v dobře uzavřených PET lahvích a vkládají se do nádoby bočním otvorem.

17. 4. 2019 - Plastové popelnice GAMA 120 a 240 l

Technické služby Hlinsko upozorňují občany na plastové popelnice GAMA 120 a 240 l, které jsou levné, ale nesplňují požadavky na mechanickou odolnost při vysýpání do sběrného auta.

U těchto popelnic GAMA dochází velmi často k poškození a Technické služby nebudou brát na toto poškození zřetel, ani nebudou poskytovat náhradu.

21. 10. 2015 - Česká telekomunikační infrastruktura upozorňuje

CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura upozorňuje, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení telekomunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav. Mezi tato opatření patří především povinnost se před začátkem prací vyžádat "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí". Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na internetové adrese www.cetin.cz v sekci "Naše síť.