Obec Desná u Litomyšle

Obecní úřad Desná
Desná 100
57001 Litomyšl

Telefon: 461 631 262
Fax: 475 201 865
E-mail: ou@obecdesna.cz
www.obecdesna.cz

IČ: 00579483
Č.Ú.: 1283416309/0800

... Desná na mapě ...
 

Čísla tísňového volání

112 Jednotná tísňová linka
150 Hasičský sbor
155 Zdravotnická služba
158 Policie ČR

 

Nevešlo se do tisku...

Zde si můžete přečíst všechny články, které se bohužel z důvodu omezeného rozsahu stránek tištěné podoby nevešly do obecního zpravodaje Deseňáček.

 

MAS Litomyšlsko INFORMUJE

Vedle své hlavní činnosti, administrace strategického plánu Leader v rámci Programu rozvoje venkova, připravila MAS Litomyšlsko V roce 2011 několik dalších menších projektů. Nyní se finalizuje projekt „Chceme čistý les“. Projekt má ekovýchovný charakter a jeho cílem je informovat místní obyvatele a turisty, že odpadky do lesů NEPATŘÍ!!! K realizaci projektu nás doslova donutil stav lesů mezi obcí Budislav a městem Proseč, kde je bohužel běžnou praxí vyhazovat odpadky přímo z aut poblíž komunikací. Tento stav není dobrou vizitkou přírodní rezervace Maštale ani okolních obcí. Předmětem projektu „Chceme čistý les“ je umístění informačních tabulí mezi obec Budislav a město Proseč. Na tabulích jsou informace o umístění nejbližších odpadových kontejnerů. Pro zvýšení naléhavosti sdělení jsou součástí informačních tabulí také obrázky, které kreslily děti ze Základní školy Budislav. Tabule budou se souhlasem vlastníků pozemků umístěny na 4 místech mezi uvedenými obcemi. Po zkušebním umístění těchto prvních čtyřech informačních tabulí jsme nabídli jejich umístění také dalším obcím. Do projektu se zapojila  obec Desná, která umístí 2 informační tabule na území obce. Tímto oznamujeme dalším obcím, že v případě zájmu mohou zažádat o umístění dalších informačních tabulí.

Další aktivitou, kterou MAS Litomyšlsko připravuje, je projekt „Nejlepší venkovská školka regionu MAS Litomyšlsko – aneb o domeček přišel Skřítek Vítek, pomozte mu najít nový domov“.  Předmětem projektu je vyhodnotit nejlepší venkovskou školku a odměnou pro vítěznou školku bude finanční dar v hodnotě 10.000,- Kč, který věnovala firma Stavební sdružení Boštík s.r.o. Na přípravě projektu se podílí pracovní skupina pro děti a mládež MAS Litomyšlsko. Na pravidelných setkáních byla vytvořena koncepce projektu a systém hodnocení školky.  V současné době se připravuje oslovení zástupců mateřských školek v regionu.  V projektu se počítá i s účastí veřejnosti. Školky budou vytvářet výtvarné projekty a veřejnost bude hodnotit nejlepší práce jak na internetu www.mas-lit.cz, tak fyzicky při výstavách těchto prací. Termín březen 2012. Další hodnotícími kritérii pro výběr nejlepší školky je běžná činnost školek, celkový dojem z prostředí školky a úroveň vzdělávání a výchovy předškolních dětí. Školky nejprve vyplní hodnotící dotazník a následně budou navštíveny hodnotící komisí MAS Litomyšlsko.


 

Zpravodaj obce Desné • číslo 39 • ročník 10

Jízdní řády podle Pardubického kraje - dopisy starostů

Zde jsou k dispozici společné dopisy starostů obcí Osík, Dolní Újezd, Horní Újezd, Desná, Poříčí, Budislav, Široký Důl, Lubná, Sebranice, Chotěnov, Vidlatá Seč, Makov a Morašice adresované společnosti OREDO a hejtmanovi pardubického kraje.

vstoupit
vstoupit

18. května 2022

Všeobecný praktický lékař MUDr. Pavel Jílek  Dolní Újezd oznamuje, že v pátek 20. 5....

4. května 2022

Dne 1. dubna 2022 uplynulo 110 let co se narodil kanovník Josef Čihák a 60 let od propuštění...

4. května 2022

Srdečně zveme příznivce turistiky a poznávání okolí v neděli 8. května 2022 na výšlap....

4. května 2022

Obec Trstěnice a Obec Čistá pořádají 10. ročník přehlídky dechových hudeb MÁJOVÁ ...

4. května 2022

MUDr. Kopecká oznamuje, že v pátek 6.5. 2022 neordinuje /účast na seemináři/. Akutní stavy...
jméno
heslo
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2011 © regrafika ▪ http://www.regrafika.cz