Obec Desná u Litomyšle

Obecní úřad Desná
Desná 100
57001 Litomyšl

Telefon: 461 631 262
Fax: 475 201 865
E-mail: ou@obecdesna.cz
www.obecdesna.cz

IČ: 00579483
Č.Ú.: 1283416309/0800

... Desná na mapě ...
 

Čísla tísňového volání

112 Jednotná tísňová linka
150 Hasičský sbor
155 Zdravotnická služba
158 Policie ČR

 

E-Podatelna

Elektronická podatelna Obecního úřadu Desná u Litomyšle

1. elektronická adresa e-podatelny
- internetová adresa: www.litomysl.cz/podatelna
- emailová adresa: podatelna@litomysl.cz

Přijímaní a odesílání datových zpráv pro Obecní úřad Desná u Litomyšle zajišťuje dle Nařízení vlády č. 495/2004 Sb. § 1 odstavec 1 bod a) a "Smlouvy o přijímaní a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny MěÚ Litomyšl" elektronická podatelna Městského úřadu Litomyšl. Pro jednoznačné určení uvádějte v elektronickém podání text: "podání pro Obecní úřad Desná u Litomyšle".

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv (vyhovujícím technickým parametrům, viz. níže) doručovaných na Obecní úřad Desná u Litomyšle.

2. Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích
Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20
Tel.: 461 653 333
GSM: 775 653 333
Úřední hodiny podatelny:
Po, St: 8:00 - 11.30, 12:30 - 17:00
Út, Čt, Pá: 8:00 - 11.30, 12:30 - 14:00
Městský úřad Litomyšl neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budovách Bří Šťastných 597, Litomyšl a J.E.Purkyně 918, Litomyšl.

3. Pravidla potvrzování doručení datových zpráv
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

4. Vzor datové zprávy o potvrzení doručení datové zprávy
Text:
Vaše elektronické podání bylo doručeno elektronické podatelně Městského úřadu Litomyšl podatelna@litomysl.cz
Pro obec: Desná u Litomyšle
Aplikace: iPodatelna
Datum: dd.mm.rrrr v hh:mm:ss
Identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou: xxx
Vaše podání bylo přijato.
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance, zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Městského úřadu Litomyšl

5. Technické parametry přijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf , případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

6. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
Datové zprávy jsou přijímány na 3,5´´disketách zformátovaných pro některý ze standardních systémů souborů (NTFS, FAT), dále na CD, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

7. Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

8. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@litomysl.cz případně na poštovní adresu mesto@litomysl.cz .

9. Seznam jmen oprávněných zaměstnanců Městského úřadu Litomyšl, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát
Jméno Platnost od Platnost do
Marcela Quaiserová 6.1.2005 6.1.2006
Pavla Kadlecová 6.1.2005 6.1.2006
Kvalifikované certifikáty vydala První certifikační autorita a.s.

10. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Desná u Litomyšle činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

Datové zprávy, které nemusí být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. žádost o informaci podle tohoto zákona.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.
 

vstoupit
vstoupit

18. května 2022

Všeobecný praktický lékař MUDr. Pavel Jílek  Dolní Újezd oznamuje, že v pátek 20. 5....

4. května 2022

Dne 1. dubna 2022 uplynulo 110 let co se narodil kanovník Josef Čihák a 60 let od propuštění...

4. května 2022

Srdečně zveme příznivce turistiky a poznávání okolí v neděli 8. května 2022 na výšlap....

4. května 2022

Obec Trstěnice a Obec Čistá pořádají 10. ročník přehlídky dechových hudeb MÁJOVÁ ...

4. května 2022

MUDr. Kopecká oznamuje, že v pátek 6.5. 2022 neordinuje /účast na seemináři/. Akutní stavy...
jméno
heslo
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2011 © regrafika ▪ http://www.regrafika.cz